Апелляционная жалоба на решение районного суда по административному делу: Обжалование решений по административным делам: процедура, особенности

КАС РФ Статья 298. Срок подачи апелляционных жалобы, представления \ КонсультантПлюс

КАС РФ Статья 298. Срок подачи апелляционных жалобы, представления

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 298 КАС РФ

— Заявитель хочет восстановить срок подачи апелляционной (частной) жалобы

1. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом.

2. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу об оспаривании закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования, об оспаривании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования, об оспаривании решения представительного органа муниципального образования о самороспуске или об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 380-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, принятого избирательной комиссией, либо нормативного правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права граждан Российской Федерации на участие в референдуме, которые регулируют отношения, связанные с данной избирательной кампанией, кампанией референдума, по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом решения.

3.1. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя, иного лица из помещений для голосования могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом решения.

(часть 3. 1 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

4. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом решения.

5. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу об административном надзоре могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом решения.

6. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке, о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке или о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия судом решения.

Апеляційна скарга по адміністративній справі 2021

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА 2020

ПО АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

 

ЗАМОВИТИ АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ

В АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЗВЕРНУТИСЯ ДО АДВОКАТА У КИЄВІ!

Оформимо і подамо апеляцію

 у будь апеляційний суд України

Адвокат в системі електронного суду

___________________

Як з нами зв’язатися? 

Зателефонувати  (067) 605-07-07

 

FAQ (часті запитання і відповіді на них):

Строки подання апеляції по адміністративній справі в 2021 році?

Як проходить апеляційний суд в Україні в 2021 році?

Через скільки днів вступає в силу рішення суду?

 

Як подати апеляцію на рішення суду по адміністративній справі в Україні у 2021 році

 

Адміністративні справи в Україні регулюються двома кодексами:

 

Кодексом України про адміністративні правопорушення України (скорочено – Купап) це так звані справи про адміністративні правопорушення. Приклад: справу про порушення правил дорожнього руху. В даному випадку необхідно подавати апеляційну скаргу у справі про ДТП. Даний варіант передбачає складання апеляції виходячи з вимог Купап.

 

Кодексом Адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) вони так і називаються адміністративними справами. Приклади: спір з податковою інспекцією ГФС України з питання податків, спір з Пенсійним фондом України, спір з Управлінням праці та соціального захисту населення. В такому випадку необхідно підготувати апеляційну скаргу за процесуальними правилами КАСУ.

 

Строки подання апеляції, зміст апеляційної скарги, порядок подання апеляції, порядок розгляду скарги апеляційним судом, вартість юридичних послуг по супроводженню апеляції відрізняються в залежності від того, яким кодексом Купап або КАСУ регулюється даний спір.

 

Ігор Боровик

Керівник Центру

 

Апеляція це шанс. Але не для всіх. Наприклад: Другий апеляційний адміністративний суд (р. Харків) у березні 2020 року розглянув всього 818 скарг. Задовольнив лише 136.

Ви з нами?

 

Строки подання апеляції по адміністративній справі в Україні у 2021 році

 

Апеляційна скарга кодексу Купап буде подана в апеляційний суд в апеляційному окрузі. Наприклад,

Київський апеляційний суд, Дніпровський апеляційний суд, Харківський апеляційний суд.

 

Апеляційна скарга по адміністративній справі за кодексом КАСУ необхідно адресувати в апеляційні адміністративні суди. Наприклад, П’ятий апеляційний адміністративний суд, який знаходиться в місті Одеса, але він розглядає апеляційні скарги громадян і юридичних чи з Одеси, Миколаєва, Херсона.

 

Строк подання апеляційної скарги за кодексом Купап – 10 календарних днів.

 

Термін подачі апеляції за кодексом КАСУ – 30 календарних днів.

 

Як проходить апеляційний суд в Україні до 2021 року

 

Апеляційний перегляд апеляційної скарги за кодексом Купап здійснюється суддею апеляційного суду протягом 20 днів з дня надходження судової справи з районного суду в апеляційний суд. Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо при розгляді справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.

 

Перегляд рішення окружного адміністративного суду здійснює апеляційний адміністративний суд за процесуальними приписами кодексу КАСУ. Апеляційна скарга повинна бути розглянута протягом 60 календарних днів з дня винесення апеляційним адміністративним судом ухвали про відкриття апеляційного провадження. Апеляційна процедура здійснюється колегією у складі трьох суддів

. Суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

 

Через скільки днів вступає в силу рішення суду в Україні до 2021 року

 

Постанова суду першої інстанції за кодексом Купап набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Вище ми повідомляли, що апеляційна скарга повинна бути подана протягом 10 календарних днів. Це правило має кілька винятків. Але загальне процесуальне правило полягає в тому, що постанова судді не набирає чинності у день його проголошення. Аналогічне правило передбачено і кодексом КАСУ.

 

Постанова апеляційного суду за кодексом Купап набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною і оскарженню в касаційній інстанції не підлягає.

 

Постанова апеляційного адміністративного суду за кодексом КАСУ набирає законної сили з дня її прийняття. Дата постанови є датою вступу його в законну силу.

 

Юрисдикція адміністративних судів щодо кодексом КАСУ

 

Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності

 

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби

 

Спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень

 

Спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів

 

Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України

 

Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

 

Спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій

або бездіяльності в частині доступу до публічної інформації

 

Необхідність подачі апеляційної скарги в 2021 році

 

У переважній більшості випадків оскаржити судове рішення буде особа, яка бере участь у справі, якщо результат розгляду її не влаштовує. Проте можливі ситуації, коли судове рішення безпосередньо стосується інтересів іншої особи, яка не брала участі в справі. Найчастіше вона дізнається про справу вже після прийняття рішення. В ідеалі суд першої інстанції повинен притягнути таку особу або надати їй можливість вступити у справу ще під час розгляду. Проте в результаті помилки або з-за відсутності відомостей суд цього не зробив. Тому для захисту своїх інтересів така особа також має право на оскарження.

Судами першої інстанції, рішення яких можна оскаржити в апеляційному порядку є:

— місцевий загальний суд як адміністративний суд

— окружний адміністративний суд

Предметом апеляційного оскарження є передусім судові рішення, якими закінчено провадження в суді першої інстанції (наприклад, постанови по суті справи, ухвали про залишення адміністративного позову без розгляду, про закриття провадження в адміністративній справі).

 

Основні адміністративні справи, постанови за якими оскаржуються в апеляційному порядку за КАСУ

 

— спори з питань реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян і спорів у сфері публічної житлової політики

— спори з питань забезпечення громадського порядку і безпеки, національної безпеки і оборони України

— спори з питань реалізації державної політики у сфері економіки

— спори з питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування

— спори з питань адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства

— спори з питань реалізації публічної фінансової політики

— спори з питань забезпечення юстиції

— суперечки з відносин публічної служби

 

Трактування закону – використовуйте всі тонкощі адміністративного процесу!

 

Слід пам’ятати, що юридичними підставами для підготовки та подачі апеляційної скарги, можуть бути, на думку апелянта та його адвоката, порушення судом норм матеріального та процесуального права.

 

Згідно з кодексом КАСУ, при прийнятті постанови в адміністративній справі суд першої інстанції зобов’язаний вирішити такі питання:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються

 2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження

 3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин

 4) чи належить задовольнити позовні вимоги або відмовити в їх задоволенні

 5) як розподілити між сторонами судові витрати

 6) чи є підстави допустити негайне виконання постанови

 7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення адміністративного позову

 

Дії адвоката в апеляційній інстанції

 

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на постановление суда первой инстанции суд апелляционной инстанции вправе:

 — оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда ― без изменений

 — изменить постановление суда

 — отменить его и принять новое постановление суда

 — отменить постановление суда и оставить исковое заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу

 — признать постановление суда недействительным и прекратить производство по делу

 

Адвокаты Центра оскарження судових рішень защитят Ваши права и интересы в апелляционном административном суде, при этом:

 — подробно изучит материалы административного дела и постановление суда, которое необходимо обжаловать в апелляционном суде

— предоставит клиенту юридические консультации по вопросам апелляционного обжалования

— рассчитает юридические риски

—  подготовит и подаст апелляционную жалобу на постановление или определение суда первой инстанции

 — примет участие с заседании апелляционного административного  суда

 

 

Prior tempore ― potior jure!

Первый по времени ― первый по праву!

 

Центр оскарження судових рішень

Решения апелляционного административного суда — объяснение

Статья III Судебный пересмотр административных судов

Автор Джейсон Гордон

Обновлено 23 сентября 2021 г.

 • Маркетинг, реклама, продажи и PR

  Основы маркетинга Продажи Реклама Связи с общественностью SEO, социальные сети, прямой маркетинг

 • Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность

  Управленческий и финансовый учет и отчетность Налогообложение бизнеса

 • Профессионализм и карьерный рост
 • Право, сделки и управление рисками

  Правительство, правовая система, административное право и конституционное право Юридические споры — гражданское и уголовное право Агентское право HR, занятость, труд и дискриминация Субъекты бизнеса, корпоративное управление и собственность Деловые операции, антимонопольное право и право ценных бумаг Недвижимость, личная и интеллектуальная собственность Коммерческое право: договор, платежи, обеспечительные интересы и банкротство Защита потребителя Страхование и управление рисками Иммиграционное право Закон об охране окружающей среды Наследство, поместья и трасты

 • Управление бизнесом и операции

  Управление операциями, проектами и цепочками поставок Стратегия, предпринимательство и инновации Деловая этика и социальная ответственность Глобальный бизнес, международное право и отношения Деловые коммуникации и переговоры Менеджмент, лидерство и организационное поведение

 • Экономика, финансы и аналитика

  Экономический анализ и денежно-кредитная политика Исследования, количественный анализ и принятие решений Инвестиции, трейдинг и финансовые рынки Банковское дело, кредитование и кредитная индустрия Деловые финансы, личные финансы и принципы оценки

 • Курсы

+ Еще

Содержание

Как обжаловать дела в административном суде? Что такое апелляция из административного суда? Вопрос для обсужденияВопрос по практикеАкадемические исследования

Административное судебное дело поступает в апелляционный суд, предварительно исчерпав все административные процедуры. Затем дело может быть обжаловано в суде первой инстанции по статье III. Это служит обжалованием решения административного суда.

Что такое апелляция из административного суда?

Как правило, стороны, предстающие перед федеральными административными судами, имеют прямое право на апелляцию в суды статьи III (окружные или окружные суды).

Однако возможность подать апелляцию, как правило, возникает не сразу.

Сторона, желающая обжаловать решение административного суда, должна сначала обратиться к администратору агентства или во внутренний административный совет агентства.

После завершения, если это не решит проблему, стороны могут подать апелляцию в Федеральный окружной суд.

Окружной суд выступает в качестве апелляционного суда по рассматриваемому вопросу.

В некоторых случаях стороны могут подать апелляцию непосредственно в Окружной суд и пропустить рассмотрение Окружным судом.

Важно помнить, что стороны, выступающие в судах по статье I, должны иметь возможность обжаловать решение суда в суде по статье III.

В противном случае прекращение доступа к суду по Статье III может быть неконституционным как нарушение процессуальных прав.

Соответствующие темы

 • Окружной суд США?
 • Верховный суд США?
 • Апелляции в государственной судебной системе?

Считаете ли вы, что процедура обжалования, описанная выше, адекватно защищает конституционное право заявителя на надлежащую правовую процедуру? Как вы относитесь к требованию о необходимости сначала подать апелляцию внутреннему администратору или совету агентства, прежде чем вы сможете подать апелляцию в суд по статье III? Можете ли вы назвать веские причины для добавления этого требования?

 • Кто-то может возразить, что установление этих административных барьеров для человека создает искусственный барьер для осуществления его прав. Другие могут привести доводы в поддержку этого административного процесса, поскольку он предотвращает засорение судебной системы, прежде чем пытаться исчерпать административный процесс.

Практический вопрос

Мередит хочет подать гражданский иск в федеральный суд против своего работодателя, ABC, Inc., за дискриминацию по признаку пола. Она утверждает, что ABC, как правило, выплачивает мужчинам более высокую компенсацию, чем женщинам, за один и тот же вид работы, и что она является жертвой такого незаконного обращения. Она подает иск в EEOC, административное агентство, которому поручено расследование заявлений о дискриминации по признаку пола в соответствии с федеральным законом. Она не хочет ждать, пока КСРТ проведет расследование, поэтому немедленно подает гражданский иск против работодателя в федеральный окружной суд. Каков, вероятно, будет результат этой ситуации?

 • Дискриминация по признаку пола требует исчерпания административных средств правовой защиты через EEOC. Федеральный окружной суд, скорее всего, отклонит гражданский иск до тех пор, пока Мередит не пройдет административный процесс и не получит письмо с определением от EEOC.

Академические исследования

административный суд

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Апелляции и ходатайства после рассмотрения в районном суде

Я не согласен с решением судьи.


Что я могу сделать?

Если вы не согласны с решением судьи, у вас есть следующие варианты:

(1) Подать ходатайство в районный суд, где рассматривалось дело (используйте форму DC-002)
 1. Запросить Новое судебное разбирательство (см. правило 3-533 Md.)
  • Вы можете подать это ходатайство в письменной форме в течение десяти (10) дней после даты вынесения решения.
  • Вы должны письменно изложить все причины, по которым, по вашему мнению, судья Окружного суда принял неправильное решение.
  • Когда вы подаете это ходатайство, вы говорите, что судья районного суда допустил ошибки в процессе. Уточните, в чем, по вашему мнению, заключаются эти ошибки.
  • Примечание: решение по ходатайству, вероятно, будет принимать тот же судья, который рассматривал ваше дело в первую очередь.
 2. Просить суд исправить решение (см. правило 3-534 Md.)
  • Вы можете подать ходатайство об «изменении или дополнении» решения в письменной форме в течение десяти (10) дней после даты вынесения решения.
  • Если суд отклонит ваш запрос, вы все равно можете подать апелляцию в течение 30 дней после отказа.
  • Это ходатайство обычно подается для исправления канцелярских ошибок.
 3. Просить суд изменить или отменить решение (см. правило 3-535 Md.)
  • Вы можете подать ходатайство о пересмотре или отмене (отмене) решения в письменной форме в течение 30 дней после даты вынесения решения.
  • Это ходатайство обычно подается для исправления канцелярских ошибок или отмены судебного решения, если вы считаете, что вам не были вручены судебные документы или вы не были уведомлены о дате судебного заседания.

(2) Апелляция в Окружной суд:
 • Если какая-либо из сторон подаст апелляцию по делу Окружного суда, ваше апелляционное дело будет рассмотрено судьей окружного суда.
 • У вас есть 30 дней после даты вынесения решения, чтобы подать апелляцию. Если вы подали ходатайство о новом судебном разбирательстве или ходатайство об изменении или поправке, у вас есть 30 дней с даты вынесения решения по ходатайству, чтобы подать апелляцию.
 • Используйте форму DC-CV-037, гражданская апелляция.
 • Оплатить необходимые регистрационные сборы
Тип обращения Апелляционный сбор

МЕЛКИЙ ПРЕТЕНЗИЯ *(Апелляция De novo): Гражданские дела на сумму 5000 долларов США и менее (Сумма претензии, а не сумма судебного решения)

*Апелляция De novo означает, что в окружном суде будет новое судебное разбирательство, и вы сможете представить новые доказательства.

$10,00 к уплате в окружной суд
$165,00 к уплате в окружной суд

КРУПНЫЙ ПРЕТЕНЗИЯ *(Апелляционная жалоба в протокол): Гражданские дела 5 000,01 долл. США и более (Сумма претензии, а не сумма судебного решения)

*Апелляция по протоколу означает, что суд рассмотрит дело на наличие ошибок.

10,00 долларов США, подлежащие уплате Окружному суду
75,00 долларов США, уплачиваемые Окружному суду — депозит для подготовки стенограммы
165,00 долларов США, уплачиваемые Окружному суду
(Пошлины за апелляцию можно найти в форме DCA-109A, Руководство по апелляционным сборам).

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *